en | bg | ru | 
тел. +359 82 828 013 | +359 887 471 316 | diron@abv.bg
 

Застраховки

 
 

"ЕВРО ИНС" АД

ТАРИФА
за застраховка "Медицински разходи при злополука и заболяване в чужбина"(в евро)

 брой дни
за
2000
за
5000 
 за 10000
 за 15000
за 20000   за 25000
за 30000
за 50000 
 3  0,45
/+0,48/
 0,81
/+0,48/
 1,38
/+0,48/
1,50
/+0,48/
1,62
/+0,48/
1,74
/+0,48/
1,86
/+0,48/
2,10
/+0,48/
 7 1,05
 /+1,12/
 1,89
/+1,12/
3,22
/+1,12/
3,50
/+1,12/
3,78
/+1,12/
4,06
/+1,12/
4,34
/+1,12/
4,90
/+1,12/
 14  2,10
/+2,24/
 3,78
/+2,24/
6,44
/+2,24/
7,00
/+2,24/
7,56
/+2,24/
8,12
/+2,24/
8,68
/+2,24/
9,80
/+2,24/
 21  3,15
/+3,36/
 5,67
/+3,36/
9,66
/+3,36/
10,50
/+3,36/
11,34
/+3,36/
12,18
/+3,36/
13,02
/+3,36/
14,70
/+3,36/
 1 месец  4,50
/+4,78/
 8,10
/+4,78/
13,80
/+4,78/
15,00
/+4,78/
16,20
/+4,78/
17,40
/+4,78/
18,60
/+4,78/
21,00
/+4,78/
 2 месеца
 9,00
/+7,48/
 15,72
/+7,48/
26,77
/+7,48/
29,10
/+7,48/
31,43
/+7,48/
33,76
/+7,48/
36,08
/+7,48/
40,74
/+7,48/
 3 месеца
 13,50
/+9,08/
 23,33
/+9,08/
39,74
/+9,08/
43,20
/+9,08/
46,66
/+9,08/
50,11
/+9,08/
53,57
/+9,08/
60,48
/+9,08/
 4 месеца
 18,00
/+10,98/
 30,78
/+10,98/
52,44
/+10,98/
57,00
/+10,98/
61,56
/+10,98/
66,12
/+10,98/
70,68
/+10,98/
79,80
/+10,98/
 6 месеца
 27,00
/+14,18/
 45,68
/+14,18/
 77,33
/+14,18/
 84,60
/+14,18/
 91,37
/+14,18/
 98,14
/+14,18/
 104,90
/+14,18/
 118,44
/+14,18/
 1 година
 54,75
/+23,11/
 91,65
/+23,11/
156,15
/+23,11/
169,73
/+23,11/
183,30
/+23,11/
196,88
/+23,11/
210,46
/+23,11/
237,63
/+23,11/

Всички суми са в евро, а посочените в скоби, са за допълнителните покрития