en | bg | ru | 
тел. +359 82 828 013 | +359 887 471 316 | diron@abv.bg
 

Семинари

 
 
 

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК