+359 884 707 626 +359 988 792 034 082 828 013 diron@abv.bg
+359 884 707 626 +359 988 792 034 082 828 013 diron@abv.bg

ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

На 28.09.2020г. ДИРОН ЕООД  сключи административен договор за безвъзмездна финансова помощ №  BG16RFOP002-2.073-20835-C01 с Министерство на икономиката  по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очакваните резултати от подкрепата са за постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Обща стойност на проекта: 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 28.09.2020 г. и е с продължителност 3 месеца.

Краен срок на проекта 28.12.2020г.

С полученото финансиране по проекта „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” по процедура BG16RFOP002-2.073 Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 значително бе подпомогнато дружеството, като по този начин бе осигурена устойчивостта в дейността му във всички негови дейности. Със средствата от БФП бяха преодолени в известна степен щетите от корона пандемията, което ще допринесе за запазване конкурентните му позиции на пазара.

Leave a Reply

Text Widget

Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Donec sed odio dui. Etiam porta sem malesuada.

Recent Comments