+359 884 707 626 +359 988 792 034 082 828 013 diron@abv.bg
+359 884 707 626 +359 988 792 034 082 828 013 diron@abv.bg

Month

January 2021
На 28.09.2020г. ДИРОН ЕООД  сключи административен договор за безвъзмездна финансова помощ №  BG16RFOP002-2.073-20835-C01 с Министерство на икономиката  по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” и е финансиран...
Read More